Muzeum w Gostyniu

ul. Kościelna 5
63-800 Gostyń
FB

Muzeum
w Gostyniu

Muzeum w Gostyniu

Strona Muzeum w Gostyniu

Rocznik Gostyński, nr 4
Rocznik Gostyński, nr 4, Gostyń  2017
Wydawca: Muzeum w Gostyniu
ISSN: 2353-7310

Numer 4. „Rocznika” liczy 206 stron, które zajmuje 16 artykułów podzielonych na stałe działy: „Studia i artykuły”, „Varia”, „Dokumenty”, „Pamiętniki i wspomnienia”, „Z archiwum fotograficznego GaSo”. O czasach staropolskich piszą Elżbieta Skorupska (Szkic do dziejów bractw religijnych działających przy gostyńskim kościele farnym) i prof. Zbyszko Górczak (Rodzina Górków herbu Łodzia jako współwłaściciele Gostynia w początkach XVI wieku). Różne aspekty życia mieszkańców ziemi gostyńskiej w wieku XIX i w początkach kolejnego stulecia poruszają artykuły Antoniego Jerszyńskiego (Kilka uwag o gminie ewangelickiej w Piaskach), Ryszarda Kołodziejczaka (Nauczyciele katolickiej szkoły elementarnejw Michałowie w latach 1840-1945) i Damiana Płowego (Udział mieszkańców ziemi gostyńskiej w wojnach z lat 1864, 1866, 1870-1871. Źródła i materiały). Tajemnice działającego od początku lat czterdziestych XX wieku lotniska w Goli koło Gostynia przybliża publikacja Jerzego Bogdanowicza. Z okazji 20. rocznicy śmierci Stefana Jankowiaka prof. Krzysztof Maćkowiak zamieszcza rys biograficzny tego zasłużonego badacza regionu. Uzupełnieniem wymienionych wyżej prac są interesujące teksty przyczynkarskie. Spośród nich trzeba wymienić przede wszystkim artykuł Adama Kajczyka. Autor po raz pierwszy systematycznie omawia efekty poszukiwań georadarowych (przeprowadzonych w latach 2008 i 2014) w gostyńskiej farze. Ponadto w dziale Varia zostały umieszczone dwa biogramy: księdza prałata Nikodema Mędlewskiego (pióra Lucyny Lisieckiej) i Janusza Hejnowicza – aktora wrocławskich teatrów (pióra Lecha Męczarskiego). Istotny jest też tekst Andrzeja Dudka charakteryzujący wszystkie stemple okolicznościowe stosowane przez Pocztę Polską na terenie Gostynia w latach 1962-2017. Z pewnością na uwagę zasługuje sporządzony przez Macieja Kretkowskiego rejestr niemieckich nazw ulic w Gostyniu w latach zaborów i w czasie II wojny światowej. Wyczerpującą informację o stanie parafii i kościoła w Strzelcach Wielkich na przełomie XIX i XX wieku zamieszczają Wanda i Józef Radołowie. „Rocznik” – jak zwykle – zamykają teksty należące do dwóch odrębnych działów, w których publikowane są dokumenty archiwalne oraz pamiętniki i wspomnienia. Tym razem ks. Rafał Rybacki, kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, opracował cenny dokument z dziejów gostyńskiej fary – fragment Akt Wizytacyjnych biskupa poznańskiego z 1610 roku. Zamieszczamy także nieznany dotąd opis tragicznych wydarzeń na gostyńskim Rynku z 21 października 1939 roku. Pochodzi on z obszernych niepublikowanych dotąd wspomnień Kazimiery Hejnowicz-Kosińskiej. Wydanie niniejszego numeru „Rocznika Gostyńskiego” zbiega się w czasie z 50. rocznicą utworzenia w Gostyniu pierwszej placówki muzealnej. Z tej okazji Robert Czub przedstawia informacje dotyczące budynku przy ul. Kościelnej 5, który od 2010 roku jest siedzibą Muzeum w Gostyniu. Podobnie jak w poprzednich numerach, także i teraz zamieszczono dwa niepublikowane dotąd zdjęcia z zasobów portalu internetowego www.gaso-gostyn.pl.


Drukuj
Opublikowano: 2017-08-26