Muzeum w Gostyniu

ul. Kościelna 5
63-800 Gostyń
FB

Muzeum
w Gostyniu

Muzeum w Gostyniu

Strona Muzeum w Gostyniu

„Rocznik Gostyński” nr 7
„Rocznik Gostyński” nr 7, Gostyń  2020
Wydawca: Muzeum w Gostyniu
ISSN: 2353-7310

Na nieznanych archiwaliach oraz wspomnieniach oparli swoje artykuły autorzy tekstów pomieszczonych w dziale Studia i artykuły – Błażej Koska, Agata Wyzujak-Błędowska, Mikołaj Kulczak, Eugeniusz Śliwiński i Grzegorz Wojciechowski. Szczególnie trzej ostatni badacze w sposób wyczerpujący zajęli się interesującymi, choć nie do końca znanymi bądź wyjaśnionymi do tej pory, wątkami z historii regionu. Po raz pierwszy na przykład śledzący dzieje ziemi gostyńskiej mogą poznać szczegóły dwóch napadów na Bank Włościański w Krobi w 1946 roku. W świetle przechowywanych dziś w Instytucie Pamięci Narodowej dokumentów ze śledztwa w tej sprawie trzeba wykluczyć długo upowszechnianą w okresie Polski Ludowej wersję wydarzeń, że rabunku dokonali żołnierze drugiej konspiracji (konkretnie oddziału Giedymina Rogińskiego, ps. „Dzielny”).

W niniejszym tomie „Rocznika Gostyńskiego” czytelnicy odnajdą ponadto bogaty zestaw tekstów w dziale Varia. Zawiera on – podobnie jak w poprzednich numerach naszego wydawnictwa – krótsze, pozbawione aparatu naukowego, artykuły, które można uznać za wstępne rozpoznanie określonych tematów. Są wśród nich prace z zakresu biografistyki (autorstwa Roberta Czuba, Radosława Gały, Romana Glury, Alfreda Siamy, Tadeusza Waleńskiego i Aleksandra Wileckiego) oraz prace przybliżające pewne mało dotąd opisane epizody historii ziemi gostyńskiej (autorstwa Andrzeja Dudka, Adama Kajczyka, Andrzeja Wawrzyniaka). Godny uwagi jest tu choćby artykuł poświęcony rozstrzelanemu w grudniu 1939 roku Franciszkowi Wichłaczowi. Autorzy z detektywistyczną wręcz pasją próbują rozwiązać tajemnicę zbrodni, którą Niemcy popełnili na początku okupacji w lesie w pobliżu osady KlonyTo tragiczne zdarzenie nie ma na razie stosownej literatury przedmiotu i oczekuje na rzetelne wyjaśnienie.

Tom siódmy „Rocznika” zamykają rubryki, występujące także we wcześniejszych numerach naszego wydawnictwa – Dokumenty (tekst Damiana Płowego), Pamiętniki i wspomnienia (artykuły Emilii Cierpiszewskiej i Zbigniewa Celki) oraz Z archiwum fotograficznego GaSo. Po raz pierwszy pojawia się w periodyku kolejny dział Z historii towarzystw i instytucji. Dzieje różnych współczesnych organizacji gostyńskich były dotąd przedstawiane w Variach. Redakcja postanowiła to jednak zmienić. Żywot nowej części „Rocznika” inicjuje artykuł poświęcony sekcji karate, która działa od czterdziestu lat w klubie sportowym „Tęcza” w Gostyniu, autorstwa Mirosława Sobkowiaka i Waldemara Szwedka. W 2020 roku z wielkim żalem pożegnaliśmy Andrzeja Miałkowskiego. Krótkie wspomnienie o nim zamieściła Mirosława Bigaj.


Drukuj
Opublikowano: 2021-02-22