Muzeum w Gostyniu

ul. Kościelna 5
63-800 Gostyń
FB

Muzeum
w Gostyniu

Muzeum w Gostyniu

Strona Muzeum w Gostyniu

Grabonoskie Zapiski Regionalne, t. 14, pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki
Grabonoskie Zapiski Regionalne, t. 14, pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki, Grabonóg  2010
Wydawca: Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu
ISSN: 1426-8000

Przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Gostyniu i Urzędu Gminy w Piaskach ukazał się już 14 zeszyt „Grabonoskich Zapisek Regionalnych”. Zamieszczono w nim pięć artykułów oraz informację z działalności Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu. W pierwszym artykule dr Aleksander Piwoń przedstawił sytuację ludności cygańskiej na terenie byłego województwa leszczyńskiego. Dr Alfred Siama przybliżył zaś postać ks. Cypriana Wojciecha Jarochowskiego – patrioty, społecznika, jednego z najbardziej zasłużonych w 2. połowie XIX wieku działaczy społecznych i narodowych, związanego z terenem obecnego powiatu gostyńskiego. Przedstawienia reprezentacji Wielkopolski w ciałach ustawodawczych w okresie demokracji parlamentarnej w Polsce podjęła się Elżbieta Skorupska. Następny artykuł autorstwa dr Kamili Szymańskiej z Muzeum Okręgowego w Lesznie dotyczy duchownego luterańskiego – Davida Grotkego i jego katechizmu. W ostatnim artykule źródła i literaturę do dziejów powstania wielkopolskiego w południowo-zachodniej Wielkopolsce omówił dr Grzegorz Wojciechowski.


Drukuj
Opublikowano: 2011-01-02