Muzeum w Gostyniu

ul. Kościelna 5
63-800 Gostyń
FB

Muzeum
w Gostyniu

Muzeum w Gostyniu

Strona Muzeum w Gostyniu

Grabonoskie Zapiski Regionalne, t. 12, pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki
Grabonoskie Zapiski Regionalne, t. 12, pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki, Grabonóg  2006
Wydawca: Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu
ISSN: 1426-8000

W 2006 roku ukazał się 12 zeszyt „Grabonoskich Zapisek Regionalnych”, wydawanych przez Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu. Znalazło się w nim sześć artykułów oraz informacja z działalności Muzeum. Edyta Butkiewicz, doktorantka UAM w Poznaniu, w pierwszym artykule przedstawia złożoność problemów związanych z pracą organiczną, podaj przykłady prac w epoce przedrozbiorowej i porozbiorowej. Pokazuje aktywność obywatelską rodu Działyńskich na przełomie XVIII i XIX wieku. Paweł Kasztelan, nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu i doktorant UAM w Poznaniu, opisuje zaś rolę szlachty wielkopolskiej w Rzeczypospolitej oraz jej stosunek do państwa moskiewskiego za panowania Zygmunta III Wazy. W artykule tym można prześledzić, jak ówczesna szlachta wielkopolska odnosiła się do wojny, którą rozpoczęło kilku wschodnich magnatów w imię interesów dynastycznych monarchy. Mikołaj Kulczak, doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego, pisze o przejawach kultu Józefa Piłsudskiego w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Auto wskazuje na przyczyny niechętnego stosunku Wielkopolan do marszałka. Zaznacza również zmianę tego stanowiska po 1926 roku. Dr Aleksander Piwoń w swym artykule zajął się sprawą likwidacji żydowskiej gminy wyznaniowej w Gostyniu na mocy decyzji kasacyjnej wojewody poznańskiego z 7 lipca 1922 roku, powołującej się na pruskie Powszechne Prawo Krajowe. W kolejnym artykule Alfred Siama, polonista ZSOiZ w Pogorzeli i doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego, skupia się na jednym z poematów Kaspra Miaskowskiego – „Epitalamium na wesele Jego Mości Pana Macieja Pogorzelskiego z Jej Mość Panną Jadwigą Borkową Gostyńską (wiersz XXXIII w Części wtórej). Autor wskazuje w nim na ciekawe szczegóły dotyczące ceremoniału weselnego z początków XVII wieku, na ważne informacje historyczne związane z rodami Borków Gostyńskich i Pogorzelskich oraz na ukazanie mentalności sarmackiej, w tym życia obyczajowego ówczesnej szlachty. Istotne są również walory artystyczne i ciekawe rozstrzygnięcia literackie, wpisujące się w konwencję epoki.  Dr Grzegorz Wojciechowski, historyk z Ponieca, zajmuje się kwestią weteranów powstania wielkopolskiego w II Rzeczypospolitej. Autor skrótowo omawia formy organizacyjne ruchu kombatanckiego, podejmuje się próby charakterystyki postaw politycznych wspomnianego środowiska.


Drukuj
Opublikowano: 2008-11-16