Muzeum w Gostyniu

ul. Kościelna 5
63-800 Gostyń
FB

Muzeum
w Gostyniu

Muzeum w Gostyniu

Strona Muzeum w Gostyniu

Grabonoskie Zapiski Regionalne, zeszyt 13, pod. red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki
Grabonoskie Zapiski Regionalne, zeszyt 13, pod. red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki, Grabonóg  2007
Wydawca: Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu
ISSN: 1426-8000

W 2007 roku ukazał się też 13 zeszyt „Grabonoskich Zapisek Regionalnych” wydawany przez Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu. Zeszyt ten składa się z 6 artykułów, recenzji książki Dariusza Czwojdraka Z dziejów ludności żydowskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce pióra Grzegorza Wojciechowskiego oraz informacji z działalności Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego. Edyta Bątkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawia spór miejscowego proboszcza kanonika Jana Łyczyńskiego z mieszczanami gostyńskimi. Spór ten toczył się w latach 1801-1803. Kolejny artykuł, którego autorem jest Waldemar Handke poświęcony został Towarzystwu Młodych Ziemian. Zamieszczono dokumenty pochodzące z archiwum rodzinnego Taczanowskich z Porzecza. Dokumenty ukazują cele związku powstałego w 1908 roku w Poznaniu, jego skład personalny oraz bieżącą ocenę działalności, którą sformułowali sami członkowie Towarzystwa. Aleksander Piwoń omówił udział samorządów wielkopolskich w powstaniu i działalności Radia Poznańskiego. W artykule m.in. przedstawiono historię powstania spółki, jej organizację, sytuację finansową, aparaturę nadawczą, program radiowy oraz likwidację spółki w 1938 roku. Kamila Szymańska omówiła wydawnictwo, które powstało z okazji ślubu rodów Małachowskich i Działyńskich. Publikacja składała się z dwóch części. Pierwsza to utwory panegiryczne, które opiewały łączące się rodziny. Natomiast druga zawiera program sztuki Dziwak na starość chcący się żenić oszukany, wystawionej przez młodzież szkoły jezuickiej we Wschowie. Publikacja ta zawiera wiele cennych informacji tak o funkcjonowaniu konwiktu jezuickiego, jak i o uroczystościach towarzyszących zaślubinom. Program sztuki przedstawia ogromną wartość, ponieważ jest to jedyny znany przykład prezentowania spektakli teatralnych przez uczniów wschowskich jezuitów. Kazimierz Taczanowski zajął się generałem Kazimierzem Grudzielskim. Autor zwraca uwagę, iż generał był w okresie międzywojennym patronem Fortu VIII w Poznaniu. Ostatni artykuł, pióra Grzegorza Wojciechowskiego dotyczy XVII-wiecznych zapisek rocznikarskich. Zapiski prowadzone były w latach 1617-1651 przez proboszcza ponieckiego ks. Pawła Gotockiego. Celem autora jest przybliżenie tego dzieła czytelnikom i jego upowszechnienie. W drugiej części artykułu została omówiona jej treść.


Drukuj
Opublikowano: 2008-11-16