Muzeum w Gostyniu

ul. Kościelna 5
63-800 Gostyń
FB

Muzeum
w Gostyniu

Muzeum w Gostyniu

Strona Muzeum w Gostyniu

Grabonoskie Zapiski Regionalne, t. 15, pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki
Grabonoskie Zapiski Regionalne, t. 15, pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki, Grabonóg  2011
Wydawca: Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu
ISSN: 1426-8000

Z końcem roku 2011 ukazał się 15. zeszyt „Grabonoskich Zapisek Regionalnych”. W pierwszym artykule Włodzimierz J. Chrzanowski wspomina błogosławionego księdza Józefa Kuta. O ziemi gostyńskiej w przededniu II wojny światowej pisze Krystian Czub. Ukazuje w nim m.in. sytuację demograficzną na terenie powiatu, antagonizmy polsko-niemieckie oraz przygotowania obronne ludności przed zbliżającą się wojną. Artykuł trzeci, autorstwa dr. Aleksandra Piwonia, dotyczy dziejów powiatu rawickiego w czasie przewrotu majowego. W kolejnym tekście Damian Płowy zajmuje się XIX-wiecznymi źródłami do historii kościoła oraz parafii w Pogorzeli. Dr  Alfred Siama przedstawia z kolei listy Józefa Morawskiego, które przechowywane są w pogorzelskim archiwum parafialnym, a kolejny tekst tegoż autora omawia list Jana Gorczyczewskiego w sprawie majątków kościelnych. Ostatni artykuł, pióra dr Kamilii Szymańskiej, to recenzja książki Huberta Zgierskiego, Śmigielskie a, b, c… Przyczynki do dziejów Śmigla. 15 zeszyt „GZR” powstał przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Gostyniu i Urzędu Gminy w Piaskach.


Drukuj
Opublikowano: 2012-01-26