Muzeum w Gostyniu

ul. Kościelna 5
63-800 Gostyń
FB

Muzeum
w Gostyniu

Muzeum w Gostyniu

Strona Muzeum w Gostyniu

Rocznik Gostyński, nr 1
Rocznik Gostyński, nr 1, Gostyń  2014
Wydawca: Muzeum w Gostyniu
ISSN: 2353-7310

„Rocznik Gostyński” wydawany jest w formacie B5 na papierze offsetowym. Do części tekstów dołączono zdjęcia i grafiki. Pierwszy numer liczy 122 strony W pierwszym numerze znalazło się 11 artykułów podzielonych na stałe działy: „Studia i artykuły”, „Varia”, „Dokumenty”, „Pamiętniki i wspomnienia”, „Z archiwum fotograficznego GaSo” i „Recenzje”. W pierwszym dziale znalazły się teksty: Pauliny Banaszak, Edukacja regionalna Muzeum w Gostyniu, Krystiana Czuba, Ziemia gostyńska w pierwszych tygodniach II wojny światowej, Damiana Płowego, Kilka uwag o działaniach armii saskiej i szwedzkiej po bitwie pod Poniecem 8-10 listopada 1704 roku. W kolejnym dziale zamieszczono pięć artykułów: Roberta Czuba, Wizyta Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Gostyniu i okolicy, Adama Kajczyka, Kapitan Andrzej Jachelski i kapitan Jan Kulesza – oficerowie napoleońscy w służbie magistratu gostyńskiego, Zdzisława Kamińskiego, Freski gostyńskiej fary, Andrzeja Miałkowskiego, Stanisław Fenrych – pionier przemysłowego przetwarzania owoców i warzyw w Polsce, Anny Rudzińskiej, Gostyńskie harcerstwo w latach 1915-1939. Ks. Rafał Rybacki dokonał nowego tłumaczenia dokumentu lokacyjnego miasta Gostynia z 1278 roku. W dziale „Pamiętniki i wspomnienia” opublikowano wspomnienia Edwarda Jakubowskiego, Bitwa na podgostyńskiej Róży w styczniu 1945 roku. Ostatnim zamieszczonym tekstem jest recenzja książki Damiana Płowego dotyczącej bitwy pod Poniecem w 1704 roku autorstwa Grzegorza Wojciechowskiego – Nowe spojrzenie na bitwę pod Poniecem. Pierwszy numer pisma uzupełniają dwa niepublikowane dotąd nigdzie zdjęcia z Gostynia, pochodzące z zasobów portalu internetowego www.gaso-gostyn.pl. 


Drukuj
Opublikowano: 2014-06-01