Muzeum w Gostyniu

ul. Kościelna 5
63-800 Gostyń
FB

Muzeum
w Gostyniu

Muzeum w Gostyniu

Strona Muzeum w Gostyniu

Rocznik Gostyński, nr 2
Rocznik Gostyński, nr 2, Gostyń  2015
Wydawca: Muzeum w Gostyniu
ISSN: 2353-7310

Numer 2. „Rocznika Gostyńskiego” liczy 160 stron. Opublikowano w nim 16 artykułówpodzielonych na stałe działy: „Studia i artykuły”, „Varia”, „Dokumenty”, „Pamiętniki i wspomnienia”, „Z archiwum fotograficznego GaSo”, „Recenzje”. Przybył też niestety nowy dział – „Z żałobnej karty”. W pierwszym znalazły się teksty: Romana Glury Pierwsze zjazdy Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ziemi Gostyńskiej, Mikołaja Kulczaka, Obozy pracy na terenie powiatu gostyńskiegow świetle zachowanych dokumentów Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu i Damiana Płowego, Kilka uwag o działaniach armii saskiej iszwedzkiej po bitwie pod Poniecem 8-10 listopada 1704 roku (Cz. II). Aż dziewięć tekstów opublikowano w dziale „Varia” – Robert Czuba, Towarzystwo Czytelni dla Kobiet w Gostyniu, Macieja Gaszka, Gostyńskie Tygodnie Obrony Przeciwpożarowej w latach 1933-1939, Zdzisława Kamińskiego, Wentylacja przeciwwilgociowa w murach gostyńskiej fary, Andrzeja Maćkowiaka, 20. rocznica utworzenia Straży Miejskiej w Gostyniu, Andrzeja Miałkowskiego, „Być Polakiem to zaszczyt” – prof. dr inż. Józef Zwierzycki (1888-1961), Ewy Paszkowiak, Józef Baranowski (1904-1986) – organista z Domachowa, ks. Artura Przybyła, Struktury kościoła katolickiego w powiecie gostyńskim, dr Birgit Sack, Plac Monachijski w Dreźnie i jego znaczenie w kontaktach gostyńsko-drezdeńskich oraz Bogdana Walkiewicza, Badania wykopaliskowe na Górze Zamkowej w Gostyniu. Ks. Rafał Rybacki dokonał ponownego tłumaczenia dokumentu  sprzedaży wsi Bukownica z 1310 roku, spisanego w Gostyniu. W dziale „Pamiętniki i wspomnienia” opublikowano wspomnienia Zbigniewa Kołomłockiego, Spacerkiem po dawnym Gostyniu. W dziale „Recenzje” znalazły się uwagi do książki Mikołaja Kulczaka o gostyńskim podziemiu antykomunistycznym. Autorem recenzji jest Daniel Szczepanak.  Ostatnim zamieszczonym tekstem jest wspomnienie o dr. Stanisławie Sroce pióra prof. Krzysztofa Maćkowiaka. Podobnie jak w pierwszym numerze, także i teraz zamieszczono dwa niepublikowane dotąd zdjęcia z zasobów portalu internetowego www.gaso-gostyn.pl.


Drukuj
Opublikowano: 2015-06-23