Muzeum w Gostyniu

ul. Kościelna 5
63-800 Gostyń
FB

Muzeum
w Gostyniu

Muzeum w Gostyniu

Strona Muzeum w Gostyniu

Rocznik Gostyński nr 9
Rocznik Gostyński nr 9, Gostyń  2022
Wydawca: Muzeum w Gostyniu
ISSN: 2353-7310

W numerze 9. „Rocznika Gostyńskiego” zamieszczono 23 teksty. Są to prace nowe, w prezentowanym kształcie nigdzie dotąd niepublikowane. Ich wewnętrzny układ odzwierciedla porządek wypracowany we wcześniejszych tomach „Rocznika”. Czytelnicy tradycyjnie znajdą więc obszerne rozprawy, często o dużym stopniu szczegółowości, oparte na archiwaliach, ale także krótkie wzmianki tylko ogólnie sygnalizujące określony problem. Jedne i drugie dotyczą różnych okresów historii. Redakcja żywi nadzieję, że ta swoista wielostronność stanowi o sile tytułu.
Największą grupę prac w tomie 9. „Rocznika” tworzą materiały przybliżające funkcjonowanie obecnych na ziemi gostyńskiej lub będących z nią związanych instytucji oraz stowarzyszeń. Prace te dają wgląd w różne przejawy życia gospodarczego, organizacyjnego oraz społecznego regionu w XX i XXI wieku. Wśród autorów piszących na ten temat znaleźli się: Eugeniusz Śliwiński, Grzegorz Wojciechowski, Remigiusz Grochowiak, Paweł Karolczak, Andrzej Wawrzyniak, Andrzej Dudek i Adam Kajczyk.
„Rocznik” – jak zwykle – zawiera bogaty zestaw materiałów biograficznych. Jego projektodawcy pozostają bowiem wierni przekonaniu, że historię tworzą ludzie, a losy każdego człowieka zawsze bywają godne uwagi. Wychodząc z tego założenia, wydawnictwo dostarcza informacji o postaciach znanych w regionie i o osobach, które dotąd nie funkcjonowały w zbiorowej świadomości społecznej. Poszczególne biogramy opracowali tym razem: Mikołaj Kulczak, Przemysław Pawlak, Krystian Czub, Bogusław Janik, Gabriel Roszak oraz Zbigniew Kulak. Omawiany dział uzupełniają fragmenty wspomnień wojennych Kazimiery Hejnowicz-Kosińskiej.
Ostatni krąg tematyczny publikacji budują artykuły traktujące o dziejach miejscowości leżących w powiecie gostyńskim bądź o losach ich mieszkańców. Są to teksty autorstwa: Ryszarda Kołodziejczaka, Damiana Płowego, Jarosława Szulca, Roberta Czuba, Macieja Gaszka i Andrzeja Janiszewskiego oraz Macieja Kretkowskiego. Wypowiedzi te dopełniają dwie prace z zakresu historii sztuki, przygotowane przez Patrycję Łobodzińską i Lucynę Lisiecką, przybliżające dzieje ważnych obiektów zabytkowych zlokalizowanych w gostyńskiej farze oraz w kościele parafialnym w Domachowie.
Na osobną wzmiankę zasługuje artykuł Alfreda Siamy. Przed czterystu laty w Smogorzewie koło Gostynia urodził się Kasper Miaskowski, jeden z najwybitniejszych w Polsce poetów wczesnego baroku. Byłoby dużym zaniedbaniem przemilczenie tego faktu. W związku z przypadającą rocznicą zamieszczamy więc w tomie szkic o niektórych przejawach staropolskiej obyczajowości w wierszach Miaskowskiego.
Na koniec chcemy podzielić się z Czytelnikami miłą wiadomością. W ostatniej edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „Izabella”, organizowanego przez Fundację Muzeów Wielkopolskich, wyróżniono Muzeum w Gostyniu za numer 8 „Rocznika Gostyńskiego”. Konkurs rozpisano po raz pierwszy w 2002 roku i od tego czasu cieszy się on szczególnie dużym uznaniem w środowisku muzealników. Dostrzeżenie i uhonorowanie naszego pisma przez osoby z branży stanowi powód do satysfakcji i mobilizuje do dalszej pracy.
 


Drukuj
Opublikowano: 2023-03-21