Muzeum w Gostyniu

ul. Kościelna 5
63-800 Gostyń
FB

Muzeum
w Gostyniu

Muzeum w Gostyniu

Strona Muzeum w Gostyniu

Grabonoskie Zapiski Regionalne, t 6, pod. red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki
Grabonoskie Zapiski Regionalne, t 6, pod. red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki, Grabonóg  1996
Wydawca: Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu
ISSN: 1426-8000

Szósty zeszyt „Grabonoskich Zapisek Regionalnych” zawiera zbiór artykułów wygłoszonych podczas konferencji naukowej „Życie literackie w Wielkopolsce w XIX wieku”. Sympozjum miało miejsce w Grabonogu 9 grudnia 1995 roku. Jego organizatorami byli: Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego oraz Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne. Pierwszy artykuł, pióra Stefana Jankowiaka, poświęcony został Wydziałowi Literackiemu Kasyna Gostyńskiego. Krzysztof Maćkowiak omówił zainteresowania paremiologiczne Edmunda Bojanowskiego. Problem recepcji literatury pięknej w środowiskach ziemiańskich dziwiętnastowiecznej Wielkopolski zajął się prof. Witold Molik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejny artykuł autorstwa prof. Edwarda Pieścikowskiego z UAM w Poznaniu zatytułowany Dziewiętnastowieczny Poznań – kulturalna Beocja czy ostoja myśli polskiej? jest próbą dyskusji z jednostronnymi opiniami na temat kulturalnej roli Poznania w XIX wieku. Refleksjami Karola Libelta o języku polskim artykuł poświęcił prof. Bogdan Walczak, także z UAM w Poznaniu. Prof. Barbara Wysocka z Biblioteki Kórnickiej PAN przedstawiła recepcję literatury pięknej w Wielkopolsce w latach 1870-1914, zaś prof. Bogdan Zakrzewski z Uniwersytetu Wrocławskiego ukazuje folklor w poglądach religijnych Edmunda Bojanowskiego. Dr Anna Żalik zaprezentowała z kolei redaktorów „Przyjaciela Ludu” oraz ich wpływ na kierunki zainteresowań czasopisma ukazującego się w latach 1834-1849.


Drukuj
Opublikowano: 2010-07-29