Muzeum w Gostyniu

ul. Kościelna 5
63-800 Gostyń
FB

Muzeum
w Gostyniu

Muzeum w Gostyniu

Strona Muzeum w Gostyniu

Grabonoskie Zapiski Regionalne, t 7, pod. red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki
Grabonoskie Zapiski Regionalne, t 7, pod. red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki, Grabonóg  1997
Wydawca: Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu
ISSN: 1426-8000

W 7 zeszycie „Grabonoskich Zapisek Regionalnych” oprócz informacji o działalności Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu znalazło się w nim sześć artykułów. W pierwszym Grażyna Gzella z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu omawia twórczość dla ludu Edmunda Bojanowskiego. Zygmunt Kaczmarek z Akademii Rolniczej w Poznaniu scharakteryzował sytuację Piasków w początkach II Rzeczypospolitej. Mirosława Komorka przedstawiła szkolnictwo dla mniejszości niemieckiej w Lesznie w okresie międzywojennym. Artykuł ks. Jarosława Pięty COr. – Kasacja Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze koło Gostynia jest skrótem pracy magisterskiej napisanej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Genealogią Edmunda Bojanowskiego na podstawie materiałów profesora Włodzimierza Dworzaczka zajął się Łukasz Przybylski z Biblioteki Kórnickiej PAN. Wojciech Śmigielski przedstawia zniszczone cmentarzysko w Grabonogu z wczesnej epoki brązu. Ponadto Henryk Florkowski z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej zrecenzował Wspomnienia Benedykta Żółtowskiego, publikację wydaną w Skierniewicach w 1994 roku.


Drukuj
Opublikowano: 2010-07-28