Muzeum w Gostyniu

ul. Kościelna 5
63-800 Gostyń
FB

Muzeum
w Gostyniu

Muzeum w Gostyniu

Strona Muzeum w Gostyniu

Grabonoskie Zapiski Regionalne, t 8, pod. red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki
Grabonoskie Zapiski Regionalne, t 8, pod. red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki, Grabonóg  1998
Wydawca: Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu
ISSN: 1426-8000

Przy wsparciu finansowym Muzeum w Gostyniu i Spółdzielni Mleczarskiej Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu wydało 8 zeszyt „Grabonoskich Zapisek Regionalnych”. Piotr Bauer z Muzeum Regionalnego w Kościanie przedstawił biogram Mariana Węclewicza, powstańca wielkopolskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej. Sytuację Niemców w powiecie gostyńskim w okresie międzywojennym omówił Stanisław Jankowiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Refleksją językowo-stylistyczną Edmunda Bojanowskiego zajął się Krzysztof Maćkowiak z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Kolejny artykuł, pióra Kamili Szymańskiej z Muzeum Okręgowego w Lesznie, poświęcony został Johannowi Heermannowi, zapomnianemu dziś barokowemu poecie, który ostatnie lata życia spędził w Lesznie. Wojciech Śmigielski omawia badania i wyniki prac archeologicznych w grodzie kultury łużyckiej w Cichowie koło Krzywinia. W ostatnim artykule Roman Tomaszewski zaprezentował zaangażowanie mieszkańców ziemi gostyńskiej w powstania śląskie i plebiscyt na Górnym Śląsku. W publikacji tej znalazła się również informacja z działalności muzeum, a także biogramy dwóch zmarłych w latach 1997-1998 regionalistów z ziemi gostyńskiej – Stefana Jankowiaka i Jana z Domachowa Bzdęgi. Ponadto prof. Stanisław Sierpowski poświęcił działalności Stefana Jankowiaka krótki szkic.


Drukuj
Opublikowano: 2010-07-28