Muzeum w Gostyniu

ul. Kościelna 5
63-800 Gostyń
FB

Muzeum
w Gostyniu

Muzeum w Gostyniu

Strona Muzeum w Gostyniu

Grabonoskie Zapiski Regionalne, t 9, pod. red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki
Grabonoskie Zapiski Regionalne, t 9, pod. red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki, Grabonóg  1999
Wydawca: Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu
ISSN: 1426-8000

Numer 9 „Grabonoskich Zapisek Regionalnych” w całości poświęcono Stanisławowi Helsztyńskiemu (1891-1986) – wybitemu synowi ziemi gostyńskiej. Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej pt. Stanisław Helsztyński. Uczony – Pisarz – Regionalista, jaka miała miejsce w Grabonogu 23 maja 1998 roku. W krótkim wprowadzeniu dr Krzysztof Maćkowiak, jeden z redaktorów „GZR”, prezentuje osoby wygłaszające referaty podczas wspomnianej konferencji. Przybliża on również związki S. Helsztyńskiego z Muzeum w Grabonogu. Pierwszy artykuł, Jolanty Dworzaczkowej z UAM w Poznaniu, dotyczy warsztatu historycznego powieści Uczeń Amosa. Autorka przedstawiła zainteresowanie S. Helsztyńskiego postacią Jana Amosa Komeńskiego – czeskiego pedagoga i myśliciela. Kolejny rozdział stanowi wystąpienie Anny Marciniak, w którym autorka scharakteryzowała utwory S. Helsztyńskiego, zgromadzone w poznańskim oddziale Archiwum PAN. Natomiast referat Romana Taborskiego z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczy fascynacji bohatera sesji literaturą młodopolską. Z kolei Barbara Wysocka, pracownik Biblioteki Kórnickiej PAN, przedstawiła bogatą twórczość regionalną S. Helsztyńskiego, urodzonego w Kosowie. Zeszyt 9 zawiera ponadto artykuł Profesora pt. Idę o zmierzchu ku cmentarzowi. Jego pierwodruk ukazał się w numerze 6 „Kontrastów” w 1975 roku. Publikację wzbogacają fotografie rejestrujące życie prywatne i zawodowe wybitnego regionalisty oraz wybór jego korespondencji. Wśród adresatów znaleźć można znane nam nazwiska: Władysława Stachowskiego, badacza historii ziemi gostyńskiej, Jana z Domachowa Bzdęgi, popularyzatora folkloru biskupińskiego, czy Stanisława Sroki, dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu. W stałych rubrykach „GZR” znajdujemy recenzję monografii Stefana Jankowiaka Kasyno Gostyńskie 1835-1846. U początków pracy organicznej w Wielkopolsce oraz informacje z działalności Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego.


Drukuj
Opublikowano: 2010-07-28