Muzeum w Gostyniu

ul. Kościelna 5
63-800 Gostyń
FB

Muzeum
w Gostyniu

Muzeum w Gostyniu

Strona Muzeum w Gostyniu

Grabonoskie Zapiski Regionalne, t.11, pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki
Grabonoskie Zapiski Regionalne, t.11, pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki, Grabonóg  2004
Wydawca: Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu
ISSN: 1426-8000

Zeszyt 11 „Grabonoskich Zapisek Regionalnych” wydawany przez Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu, zredagowany został przez Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Srokę.  Znalazło się w nim 6 artykułów, informacja z działalności Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego, a także życiorysy zmarłych regionalistów: Romana Tomaszewskiego i Stefana Markowskiego. Robert Czub pisze o archiwaliach w zbiorach Muzeum w Gostyniu, ks. Dariusz Dąbrowski przedstawia życiorys ks. Wawrzyńca Kuźniaka, Mikołaj Kulczak opisuje dzieje zbrojnych organizacji antykomunistycznych działających w latach 1945-1950 na terenie powiatu gostyńskiego, Justyna Krzyżostaniak analizuje bezrobocie w powiecie gostyńskim w okresie międzywojennym, Aleksander Piwoń pisze o mniejszości niemieckiej w powiecie leszczyńskim w latach 1920-1939, zaś Kamila Szymańska zajęła się problematyką publikacji katolickich w produkcji typograficznej Presserów w XVII wieku.


Drukuj
Opublikowano: 2010-04-01